DANIŞMANLIK

Tasarım Süreci Danışmanlığı
Müşteriyle birlikte Problemin ne olduğunu tam olarak anlama ve konuyu benimseyebilmektir. Yapılacak tasarımda bir hareket noktası bulabilmenin tek yolu, problem hakkında bilgi toplama sürecidir. Konu ile ilgili araştırmalar yapıp gerekli bilgi ve verileri toplayıp değerlendirerek yaratıcılığa ulaşılır. Yaratıcılıkta iki aşama vardır. Tasarımcı kağıda ilk eskizlerini karaladığında “dışavurumculu yaratıcılık” aşamasındadır. Eskiz biraz daha ayrıntılı bir hale getirildiğinde ise “üretken yaratıcılık” aşamasına geçilmiş olur. Yaratıcılık ve buluş süreci, problemin ortaya konması ve olasılıkların araştırılmasına yönelik çalışmaları içerir. Çözüm bulma ise ortaya konulan problem hakkında bir karara varma, araştırmanın sona ermesidir. Çözüm olarak tasarımlar, daha sonra ayrıntılı taslaklar halinde hazırlanır. Tüm aşamaları tamalamış olan tasarımın hazır hazır olarak müşteriye teslim edilir.

Sosyal Medya Danışmanlığı
Sosyal medyada markanız hakkında yapılan her türlü yorumlarla ilgili analiz ve raporlamalar sunar, oluşabilecek online krizlere önceden önlem alarak destek oluruz. Hedeflerinize ve iş planınıza yönelik yaratıcı fikirler sunar markanıza büyütürüz. Sosyal medyadaki reklamlarınızın yaratıcı hedefleme sürecinin planlanması, optimize edilmesi ve hedef kitleye göre yönlendirilmesi. Arma Digital, markanızın sosyal medyadaki pazarlama stratejilerini belirleyerek, doğru hedef kitleye ulaşma ve raporlama sürecinde size destek olur. Sosyal medya danışmanlığında en iyisini biz yaparız.

• Problemin Tanımlanması
• Bilgi Toplama Süreci
• Yaratıcılık
• Çözüm bulma
• Uygulama

• Sosyal Medya Hesaplarının Tespit Edilmesi
• Firmanın Sosyal Medya Hesap Yönetiminin Analizi
• Ürün ve Hizmet Analizi
• Sektör Araştırması
• Rakip Firma Analizi ve Kıyaslaması
• Hangi Sosyal Medya Ağının Etkili Kanal OlacağınınTespiti
• Sosyal Medya İçerik Planlaması
• Sosyal Medya Reklamlarının Oluşturulması ve Optimize Edilmesi
• Aylık Olarak Sosyal Medya Çalışmalarının Analizi ve Yo

Tasarım Süreci

• Problemin Tanımlanması
• Bilgi Toplama Süreci
• Yaratıcılık
• Çözüm bulma
• Uygulama

Sosyal Medya

• Sosyal Medya Hesaplarının Tespit Edilmesi
• Firmanın Sosyal Medya Hesap Yönetiminin Analizi
• Ürün ve Hizmet Analizi
• Sektör Araştırması
• Rakip Firma Analizi ve Kıyaslaması
• Hangi Sosyal Medya Ağının Etkili Kanal OlacağınınTespiti
• Sosyal Medya İçerik Planlaması
• Sosyal Medya Reklamlarının Oluşturulması ve Optimize Edilmesi
• Aylık Olarak Sosyal Medya Çalışmalarının Analizi ve Yo

Menü