Yeni Fikirler İçin SCAMPER Yaratıcılık Yöntemi

İlk önce gelin bu harflerin ne anlama geldiğini öğrenelim.

S:Substitute- Yerine başka bir şey koymak
C: Combine- Birleştirmek
A: Adapt- Uyarmak
M: Modify, Minify, Magnify- Değiştirmek, küçültmek, büyütmek
P: Put to other uses- Farklı bir alanda ya da şekilde kullanmak
E: Ekiminate- Yok etmek, çıkarmak, elemek
R: Rearrange, Reverse- Yeniden düzenlemek veya tersine çevirmek

Kelimelerin ne anlama geldiğini öğrendik. Peki, nu yöntemi yeni fikirler bulmak için nasıl kullanacağız.

S: S:Substitute- Yerine başka bir şey koy
Bugünlerde Facebook, Twitter gibi en çok kullanılan sosyal medya ağlarının özelliklerine baktığımızda bunların ortak yanının paylaşmak eylemi olduğunu görüyoruz. Biz bu paylaşmak eylemi yerine saklamak be biriktirmek eylemlerini koyabiliriz. Aynı zamanda, yazılı yazılı paylaşım yerine de görsel paylaşımı koyabiliriz. Örneğin, bizim platformdan sadece fotoğraf paylaşımı olabilir. Yeni fikir bulurken her zaman şunu düşünmeliyiz:

“Kullanılan yöntemler yerine başka ne koyabilirim?”

C: Combine- Birleştir
Günümüzde kullandığımız, fakat bize yeterli gelmeyen hangi ihtiyaçlarımızı teknolojiyle birleştirebiliriz? Örneğin, sosyal medya ya da web sitelerinde beğendiğimiz, bize fikir verecek birçok resmi saklamaya çalışıyoruz. Fakat herşeyi saklamaya çalıştığımızda bilgisayarımızda, akıllı telefonlarımızda yer kalmıyor. Mesela, internette beğendiğimiz fotoğrafları saklama ihtiyacımızı, sosyal medya platformuyla birleştirebiliriz. Böylece yer kalmadı sorununu da çözmüş oluruz. Kendimize şunu soralım:

“İhtiyaç olan ve kullanılan hangi aktiviteleri birleştirebilirim?”

A: Adapt- Uyarla
Seni tanıdığımdan beri dergilerden beğendiğin fikirleri kesip saklıyor ya da duvardaki panoya iğneliyorsun. Senin gibi annem de, diğer tüm kadın tanıdıklarım da aynı şeyi yapıyor. Beğenilen fotoğrafları panoya iğnelemek fikrini, dijital dünyaya uyarlayabiliriz. Dijital bir fikir panosu oluşturalım! Bu fikri beğendim. Bunun gibi başka fikirler de bulmak için sormamız gereken soru:

“Eskiden beri kullandığımız hangi ihtiyacı dijital dünyaya uyarlayabilirim?”

M: Modify, Minify, Magnify- Değiştirmek, küçültmek, büyütmek
Beğendiğiniz şeylere ait fotoğraf bulmak ve saklamak yöntemlerini değiştirebiliriz! Hiçbir pano ya da bilgisayar, beğenilen tüm fotoğrafları saklamak için yeterli değil. Bence asıl ihtiyacımız olan sınırsız bir alan. Fiziksel olarak kısıtlı olan bir panoyu sınırsız bir panoya çevirebilirsiniz; internete taşıyalım. Aynı zamanda, sen sadece dergilerden beğendiklerini saklıyorsun. Bunu da değiştirebiliriz. Örneğin ziyaret ettiğin herhangi bir web sitesinde beğendiğin resmi, hatta diğer kişilerin beğendiklerini de kolayca dijital panona iğneleye bilirsin.
Sormanız gereken soru:

“Halen kullandığım ama ihtiyacımı görmeyen hangi hizmeti ya da ürünü değiştirebilirim?”

P: Put to other uses- Farklı bir alanda ya da şekilde kullanmak

Facebook’ta başkalarına ait birçok fotoğrafı beğeniyoruz. BU beğenme (Like) işi aslında çok da işimize yaramıyor. BU davranışı, işe yarar bir biçime sokup fotoğraf beğenme eylemini fikir araştırmak için, kendimize kaynak oluşturmada kullansak mesela… öyle bir şey bulalım ki, sadece fotoğrafları beğenmekle kalmayalım, onları aynı zamanda kategorilere ayırıp saklayabilelim. Mevcutta kullanılan hizmet ve ürünleri düşünelim ve sorumuzu soralım:

“Kullanılan ürünleri ya da hizmetleri hangi farklı amaçlar için kullanabilirim?”

E: Ekiminate- Yok et, çıkar, ele
Ev dekore etmek için sakladığın o bir tomar fotoğraf gerçekten işimize yaramıştı fakat fotoğraflar çok yer kaplıyor. Özellikle taşınırken kaç dosya fotoğraf atmak zorunsa kaldığımızı çok iyi hatırlıyorum. Böyle işe yarar bir uygulamada sorun olan bu kısmı çıkarabiliriz. Beğendiğimiz konulara ait fotoğrafları dergilerden kesip saklamak gerçekten hem zaman akıyor hem de çok yer kaplıyor. Bu ihtiyaçta istenmeyen bölümleri yok edelim, eleyelim. Kullanmadığımız birçok uygulamada benzer sorun var, o yüzden kendimize şunu soralım:

“Daha kolay, ucuz ya da hızlı yapmak için halihazırdaki hizmetlerden ya da ürünlerden neyi çıkarabilirim?”

R: Rearrange, Reverse- Yeniden düzenle veya tersine çevir
Facebook’ta sürekli kullandığımız beğenme işlevini yeniden düzenlesek belki beğenmek yerine pinlesek, yani iğnelesek acaba nasıl olur?

“Var olan hizmet veya ürünleri nasıl yeniden düzenleyebilir ya da tersine çevirebilirim?”

Menü